Explora Referência Arquitetura, Idéia Do Projeto e outros!

Explorar tópicos relacionados

Casa do Laranjal / Rmk! Arquitetura

Casa do Laranjal / Rmk! Arquitetura

Galeria - Residência RT / Jacobsen Arquitetura - 1

Galeria - Residência RT / Jacobsen Arquitetura - 1

Residência CAA

Residência CAA

บ้านไทยอีสานในรูปแบบสมัยใหม่ที่กลมกลืนไปกับบริบทของสิ่งแวดล้อมแบบชนบท ของคุณปิแอร์ เวอร์เมียร์ ที่อยู่เมืองไทยมาได้ 6 ปีแล้ว จึงคุ้นเคยกับวิถีแบบไทยและติดใจในความเป็น “บ้านนอกที่อบอุ่น” ในจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ ที่ตั้งของบ้านนี้คือบริเวณบ้านเดิมของ คุณนิตยา สำแดง คู่รักของคุณปิแอร์ เมื่อถึงเวลาต้องปรับปรุงบ้าน จึงถือโอกาสสร้างใหม่ทั้งหลังเสียเลยโดยมี คุณเล็ก – กรรณิการ์ รัตนปรีดากุล รับหน้าที่ออกแบบ

บ้านไทยอีสานในรูปแบบสมัยใหม่ที่กลมกลืนไปกับบริบทของสิ่งแวดล้อมแบบชนบท ของคุณปิแอร์ เวอร์เมียร์ ที่อยู่เมืองไทยมาได้ 6 ปีแล้ว จึงคุ้นเคยกับวิถีแบบไทยและติดใจในความเป็น “บ้านนอกที่อบอุ่น” ในจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ ที่ตั้งของบ้านนี้คือบริเวณบ้านเดิมของ คุณนิตยา สำแดง คู่รักของคุณปิแอร์ เมื่อถึงเวลาต้องปรับปรุงบ้าน จึงถือโอกาสสร้างใหม่ทั้งหลังเสียเลยโดยมี คุณเล็ก – กรรณิการ์ รัตนปรีดากุล รับหน้าที่ออกแบบ

Brillhart House  (Foto: Bruce Buck / The New York Times)

Brillhart House (Foto: Bruce Buck / The New York Times)

Galeria de Casa Pavilhão / Alex Urena Design Studio - 1

Galeria de Casa Pavilhão / Alex Urena Design Studio - 1

Belleza & Batalha Arquitetos Associados projeta sobrado em exíguo lote urbano de São Paulo :: aU - Arquitetura e Urbanismo

Belleza & Batalha Arquitetos Associados projeta sobrado em exíguo lote urbano de São Paulo :: aU - Arquitetura e Urbanismo

Casa ME / Otta Albernaz Arquitetura

Casa ME / Otta Albernaz Arquitetura

JAQ | Bernardes Arquitetura

JAQ | Bernardes Arquitetura

Residência Rosales Quijada / GITC arquitectura 21:00 - 12 Agosto, 2016 Traduzido por Camilla Sbeghen

Residência Rosales Quijada / GITC arquitectura 21:00 - 12 Agosto, 2016 Traduzido por Camilla Sbeghen

Pinterest
Pesquisar