Explora Artes Marciais, Jiu Jitsu e outros!

Hon Kesa Gatame

Hon Kesa Gatame

Ushiro Sankaku jime/Sankaku Jime/ Ude Hishigi Sankaku Jime: Étranglement en triangle par l'arrière

Ushiro Sankaku jime/Sankaku Jime/ Ude Hishigi Sankaku Jime: Étranglement en triangle par l'arrière

Técnicas e golpes | JUDÔ FILOSOFIA DE VIDA

Técnicas e golpes | JUDÔ FILOSOFIA DE VIDA

Osoto Gari (Large Outer Reap) Technique

Osoto Gari (Large Outer Reap) Technique

Kata Gatame

Kata Gatame

Yoko Shiho Gatame

Yoko Shiho Gatame

Técnicas e golpes | JUDÔ FILOSOFIA DE VIDA Osoto-guruma

Técnicas e golpes | JUDÔ FILOSOFIA DE VIDA Osoto-guruma

Tate Shiho Gatame

Tate Shiho Gatame

Nague – Waza Te-waza Ippon-seoi-nage Tai-otoshi Kata-guruma Sukui-nague Uki-otoshi Sumi-otoshi Obi-otoshi Seoi-otoshi Yama-arashi Morote-gari Kuchiki-taoshi Kibisu-gaeshi Uchi-mata-sukashi Ko…

Nague – Waza Te-waza Ippon-seoi-nage Tai-otoshi Kata-guruma Sukui-nague Uki-otoshi Sumi-otoshi Obi-otoshi Seoi-otoshi Yama-arashi Morote-gari Kuchiki-taoshi Kibisu-gaeshi Uchi-mata-sukashi Ko…

Kami Shiho Gatame

Kami Shiho Gatame

Pinterest
Pesquisar