Karla Oliveira
Mais ideias provenientes do(a) Karla
The parallel series of glass pendant lamps

The parallel series of glass pendant lamps

Brick wall / Light / Hennepin Made

Brick wall / Light / Hennepin Made

Parallel Lighting Series by Hennepin Made | Flodeau.com

Parallel Lighting Series by Hennepin Made | Flodeau.com

Wide Cylinder by Hennepin Made | Flodeau.com

Wide Cylinder by Hennepin Made | Flodeau.com

Sphere by Hennepin Made | Flodeau.com

Sphere by Hennepin Made | Flodeau.com

Wide Cylinder by Hennepin Made | Flodeau.com

Wide Cylinder by Hennepin Made | Flodeau.com

Cylinder by Hennepin Made | Flodeau.com

Cylinder by Hennepin Made | Flodeau.com

Sphere by Hennepin Made | Flodeau.com

Sphere by Hennepin Made | Flodeau.com

Cylinder pendant by Hennepin Made | Flodeau.com

Cylinder pendant by Hennepin Made | Flodeau.com

'Universo' Edge Lighting

'Universo' Edge Lighting